Btw-gevolgen van het gratis weggeven van goederen

Haalt u soms goederen uit uw voorraad om ze gratis weg te geven? Weet dan dat, als u cadeaus uitdeelt, dit gevolgen heeft op btw-vlak. Als u al btw-aftrek heeft toegepast voor deze goederen, moet u dat rechtzetten. Wat houdt dat concreet in: u doet een onttrekking en betaalt btw. Op deze regel bestaan allerlei uitzonderingen: voor het uitdelen van staaltjes, relatiegeschenken van geringe waarde, weggeven van voedseloverschotten en schenkingen aan goede doelen na een ramp.

U geeft goederen gratis weg

Als ondernemer haalt u soms al eens iets uit uw voorraad om weg te geven:

U bent verkoper van smartphones en geeft een smartphone uit uw voorraad aan uw dochter.

U hebt een boekwinkel en schenkt een aantal boeken aan een school als prijs voor de jaarlijkse tombola.

Recht op aftrek gaat verloren

Voor uw bedrijfsmiddelen en uw voorraad hebt u recht op btw-aftrek, omdat u ze gebruikt voor uw economische activiteit. Wanneer u deze goederen gratis weggeeft, gebruikt u ze niet langer voor uw economische activiteit. U verliest uw recht op aftrek. Het goed wordt door een consument gebruikt en die moet altijd btw betalen.

Maar u hebt uw recht op aftrek al uitgeoefend. U moet dit rechtzetten door een onttrekking te doen. Fictief doet u alsof u een met btw belaste levering aan u zelf doet. U betaalt net als iedere andere consument btw.

Gratis staaltjes

Veel ondernemingen delen af  en toe gratis monsters of staaltjes uit van hun product om het publiek ermee kennis te laten maken. De btw op die kosten blijft gewoon aftrekbaar. De staaltjes die u uitdeelt, moeten van dezelfde aard zijn als de goederen die u produceert of verkoopt, maar mogen kleiner worden verpakt.

Relatiegeschenken

De btw op relatiegeschenken is ook aftrekbaar, zolang het een geringe waarde (maximaal vijftig euro per stuk) heeft.

Voedseloverschotten weggeven

Strikt genomen moet een onderneming die voedseloverschotten weggeeft een onttrekking doen. Tegelijkertijd beseft de overheid dat dit wel een belangrijk maatschappelijk doel is. Net daarom heeft de overheid een uitzondering gemaakt voor producenten en handelaars die voedseloverschotten schenken aan de Voedselbank of aan plaatselijke charitatieve instellingen. Zij zorgen dan voor de verdere distributie. Een directe schenking aan een hulpbehoevende, komt niet in aanmerking.

De maatregel geldt voor:

Goederen voor menselijke consumptie, maar niet voor sterke drank. Dierenvoer valt er buiten.

Goederen die om commerciële redenen niet meer in het normale handelscircuit kunnen worden verkocht, bv. omdat ze snel zullen vervallen of omdat de  verpakking licht beschadigd is.

Gift na een ramp

Vroeger werd enkel het schenken van voedseloverschotten toegelaten. Tegenwoordig kunnen ondernemingen ook andere goederen wegschenken. De fiscus staat namelijk een nieuwe uitzondering toe voor het schenken van goederen aan slachtoffers van rampen. De belastingplichtige moet dus geen onttrekking doen. Deze tolerantie geldt ongeacht de waarde van de goederen.

Nieuws

In haar septemberverklaring kondigde de Vlaamse regering een fikse verlaging van de registratierechten aan, tenminste voor de aankoop van de eerste woning. Die tariefverlaging wordt meteen ook gecompenseerd door een tariefverhoging in andere situaties. Een overzicht.

Een “eigen woning” is de woning die u zelf betrekt als gezinswoning. Het onroerend inkomen van zo’n eigen woning (het kadastraal inkomen) is vrijgesteld in de personenbelasting. Als u de woning niet zelf betrekt dan heeft u die vrijstelling niet. Daar bestaat een uitzondering op, die wettelijk niet meer bestaat, maar in de praktijk nog wel wordt toegepast… zij het niet altijd.

Sinds 1 januari 2021 biedt Vlaanderen een subsidie voor zogenaamde cybersecurity-verbetertrajecten aan. Tijdens zo’n traject helpt een erkende dienstverlener de beveiliging van een onderneming te verbeteren. In september 2021 werd er ook een ‘laagdrempelige instapversie’ van die subsidie voorgesteld.