Btw-gevolgen van het gratis weggeven van goederen

Haalt u soms goederen uit uw voorraad om ze gratis weg te geven? Weet dan dat, als u cadeaus uitdeelt, dit gevolgen heeft op btw-vlak. Als u al btw-aftrek heeft toegepast voor deze goederen, moet u dat rechtzetten. Wat houdt dat concreet in: u doet een onttrekking en betaalt btw. Op deze regel bestaan allerlei uitzonderingen: voor het uitdelen van staaltjes, relatiegeschenken van geringe waarde, weggeven van voedseloverschotten en schenkingen aan goede doelen na een ramp.

U geeft goederen gratis weg

Als ondernemer haalt u soms al eens iets uit uw voorraad om weg te geven:

U bent verkoper van smartphones en geeft een smartphone uit uw voorraad aan uw dochter.

U hebt een boekwinkel en schenkt een aantal boeken aan een school als prijs voor de jaarlijkse tombola.

Recht op aftrek gaat verloren

Voor uw bedrijfsmiddelen en uw voorraad hebt u recht op btw-aftrek, omdat u ze gebruikt voor uw economische activiteit. Wanneer u deze goederen gratis weggeeft, gebruikt u ze niet langer voor uw economische activiteit. U verliest uw recht op aftrek. Het goed wordt door een consument gebruikt en die moet altijd btw betalen.

Maar u hebt uw recht op aftrek al uitgeoefend. U moet dit rechtzetten door een onttrekking te doen. Fictief doet u alsof u een met btw belaste levering aan u zelf doet. U betaalt net als iedere andere consument btw.

Gratis staaltjes

Veel ondernemingen delen af  en toe gratis monsters of staaltjes uit van hun product om het publiek ermee kennis te laten maken. De btw op die kosten blijft gewoon aftrekbaar. De staaltjes die u uitdeelt, moeten van dezelfde aard zijn als de goederen die u produceert of verkoopt, maar mogen kleiner worden verpakt.

Relatiegeschenken

De btw op relatiegeschenken is ook aftrekbaar, zolang het een geringe waarde (maximaal vijftig euro per stuk) heeft.

Voedseloverschotten weggeven

Strikt genomen moet een onderneming die voedseloverschotten weggeeft een onttrekking doen. Tegelijkertijd beseft de overheid dat dit wel een belangrijk maatschappelijk doel is. Net daarom heeft de overheid een uitzondering gemaakt voor producenten en handelaars die voedseloverschotten schenken aan de Voedselbank of aan plaatselijke charitatieve instellingen. Zij zorgen dan voor de verdere distributie. Een directe schenking aan een hulpbehoevende, komt niet in aanmerking.

De maatregel geldt voor:

Goederen voor menselijke consumptie, maar niet voor sterke drank. Dierenvoer valt er buiten.

Goederen die om commerciële redenen niet meer in het normale handelscircuit kunnen worden verkocht, bv. omdat ze snel zullen vervallen of omdat de  verpakking licht beschadigd is.

Gift na een ramp

Vroeger werd enkel het schenken van voedseloverschotten toegelaten. Tegenwoordig kunnen ondernemingen ook andere goederen wegschenken. De fiscus staat namelijk een nieuwe uitzondering toe voor het schenken van goederen aan slachtoffers van rampen. De belastingplichtige moet dus geen onttrekking doen. Deze tolerantie geldt ongeacht de waarde van de goederen.

Nieuws

Als btw-plichtige mag u de btw op goederen die u kocht om ze weer te verkopen, aftrekken. Als u dan later besluit om die goederen niet te verkopen, hetzij om ze zelf te houden dan wel om ze weg te schenken, dan moet u de afgetrokken btw, terugstorten. Er zijn echter uitzonderingen en één daarvan gaat over kleine handelsgeschenken.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019. Sindsdien kan u geen BVBA meer oprichten maar wel een BV. Sindsdien heeft u geen maatschappelijk kapitaal meer … maar wat dan wel?

Wie btw moet terugkrijgen van de fiscus moet wat geduld oefenen. Een btw-krediet wordt in principe slechts terugbetaald na 3 maanden. Om starters niet in financiële problemen te brengen, krijgen zij vanaf 1 januari 2020, de eerste 2 jaar van hun bestaan, hun krediet al na 1 maand uitbetaald.