GKS: realtime en online rapportering vanaf 2024

Vanaf 2024 wil de federale regering het geregistreerd kassasysteem (GKS) moderniseren. Concreet betekent dit dat dit systeem ook in andere sectoren dan de horeca verplicht kan worden, dat de technologie meer compatibel moet worden met nieuwe kassastechnologie/-software en dat de transactiegegevens in realtime online gerapporteerd zullen worden. Voor de bestaande systemen komt er een overgangsregeling tot 1 januari 2027.

teVandaag kunnen andere sectoren dan de horeca al vrijwillig gebruikmaken van een GKS. In de toekomst kan het verplichte gebruik van een GKS uitgebreid worden naar andere sectoren, mits in overleg met de betrokken sector.xt

Een modernisering van het systeem houdt in dat bestelapplicaties op smartphone of via het internet mogelijk moeten worden. Ook zal nog maar één soort transactie-auditfile gebruikt worden, ongeacht de gebruikte kassasoftware. Daarnaast zullen (detail-)transactiegegevens online en in realtime doorgestuurd moeten worden via een beveiligde Fiscale Data Module (FDM).

Het is de bedoeling om de nieuwe regels in werking te laten treden op 1 januari 2024. Er is een overgangsregeling voorzien: als op 31 december 2023 een certificatie van het GKS reeds is aangevraagd of bekomen, dan gelden de nieuwe regels pas vanaf 1 januari 2027. Dat wil zeggen dat die kassasystemen uiterlijk op 31 december 2026 aan de nieuwe regels moeten voldoen.

Bron: www.monkey.beNieuws

De gestegen rente maakt pensioensparen voor zelfstandigen weer aantrekkelijk. Wij nemen de diverse vormen van sparen via de tweede en derde pijler onder de loep.

Bij een nieuw (fiscaal) jaar hoort een nieuwe jaarkalender. In dit overzicht zetten we alle belangrijke data (deadlines btw-aangiftes, bedrijfsvoorheffing, ...) van het eerste kwartaal op een rij. Handig!

De Wet diverse fiscale en financiŽle bepalingen van 20 november 2022 breidt de controle- en aanslagtermijnen voor inkomstenbelastingen in bepaalde situaties uit waarmee de belastingadministratie rekening moet houden.