Feestdagen 2024: vergeet niet om vervangingsdagen vast te leggen voor 15 december 2023!

In 2024 gelden de volgende feestdagen:

Nieuwjaar: maandag 1 januari

Paasmaandag: maandag 1 april

Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei

Hemelvaart: donderdag 9 mei

Pinkstermaandag: maandag 20 mei

Nationale feestdag: zondag 21 juli

Maria-Hemelvaart: donderdag 15 augustus

Allerheiligen: vrijdag 1 november

Wapenstilstand: maandag 11 november

Kerstmis: woensdag 25 december

Tijdens deze feestdagen mogen werknemers van de privésector niet worden tewerkgesteld. Als werkgever moet u wel een loon betalen voor deze feestdagen.

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een gewone werkdag in hetzelfde jaar.

De vervangingsdag kan worden vastgesteld (cascaderegeling):

ofwel op sectoraal vlak binnen het paritair comité;

ofwel door een beslissing van de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, of een collectief akkoord tussen de werkgever en alle werknemers;

ofwel via een individueel akkoord tussen de werkgever en elke werknemer.

Als er op geen enkel van deze niveaus een akkoord werd bereikt, wordt de feestdag vervangen door de eerste dag die volgt op de feestdag waarop in de onderneming normaal wordt gewerkt.

Bekendmaking

De vervangingsdagen moeten voor 15 december 2023 in de ondernemingslokalen worden aangeplakt via een gedateerd en ondertekend bericht.

Een kopie van dat bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en bezorgd worden aan Toezicht op Sociale Wetten.Nieuws

De gestegen rente maakt pensioensparen voor zelfstandigen weer aantrekkelijk. Wij nemen de diverse vormen van sparen via de tweede en derde pijler onder de loep.

Bij een nieuw (fiscaal) jaar hoort een nieuwe jaarkalender. In dit overzicht zetten we alle belangrijke data (deadlines btw-aangiftes, bedrijfsvoorheffing, ...) van het eerste kwartaal op een rij. Handig!

De Wet diverse fiscale en financiŽle bepalingen van 20 november 2022 breidt de controle- en aanslagtermijnen voor inkomstenbelastingen in bepaalde situaties uit waarmee de belastingadministratie rekening moet houden.