1 op 3 kmo's verstuurt facturen via post

1 op 3 Belgische kmo's verstuurt nog facturen met de post. Opvallend, want vanaf 1 januari 2026 wordt elektronisch factureren tussen bedrijven verplicht.

De cijfers zijn afkomstig uit een onderzoek van Horus Software, dat 452 Belgische kmo's bevroeg omtrent hun facturatiegewoonten. Op de vraag 'Ik stuur mijn factuur op via ?' antwoordde 35,8 procent 'De post'. 79,6 procent gebruikt e-mail om een factuur te verzenden. Nog opvallend: slechts 27,9 procent van de respondenten gebruikt een facturatieprogramma om facturen op te stellen en te verzenden. 37 procent van de bevraagden gebruikt Word.

Op het vlak van elektronische facturatie doet Vlaanderen het iets beter dan Brussel en Wallonië: slechts één op de vier (27%) kmo's stuurt zijn facturen nog op met de post.

Nog enkele opvallende cijfers uit de enquête:

39 procent van de ondernemers ziet de boekhouding louter als een kostenpost

18 procent vindt de boekhouding zelfs compleet nutteloos

Belgische kmo's spenderen gemiddeld 33 uur per maan aan administratieve taken voor de boekhouding

1 ondernemer op 2 geeft aan financieel advies te ontvangen van diens accountant

59 procent van de ondervraagde ondernemers gaan minder dan vier keer per jaar in gesprek met hun accountant.

E-invoicing vanaf 2026

Zoals eerder bekend gemaakt wordt e-invoicing tussen bedrijven onderling de norm vanaf 1 januari 2026. Heel wat kmo's moeten dus nog een stevige inhaalbeweging maken.Nieuws

Is uw accountant druk doende met de jaarafsluiting, maar kunt u zich daar weinig bij voorstellen? Dit artikel legt in niet-technische bewoordingen uit wat het afsluitproces inhoudt, wat de overheid precies van u en uw accountant verwacht, en wat u als ondernemer kunt doen om uw accountant te helpen.

Investeert u in software, dan stelt u (terecht) hoge eisen aan performantie, gebruiksvriendelijkheid en veelzijdigheid. Maar staat u voor de aanschaf ook wel eens stil bij de veiligheid van uw data?

In het najaar bereikte de federale regering een akkoord over de begroting voor 2024. In dit akkoord staat onder meer de maatregel vermeld dat vanaf 1 januari 2024 flexi-jobs worden uitgebreid naar twaalf nieuwe sectoren.