Indieningstermijnen belastingaangifte: een overzicht

Het artikel ‘Indieningstermijnen belastingaangifte: een overzicht’ van vorige maand bevatte enkele onduidelijkheden wat betreft de deadlines. Deze info werd door onze auteur rechtstreeks overgenomen van de website FOD Financiën. Intussen werd de passage in kwestie aangepast. Hieronder vindt u de correcte deadlines en termijnen.

U dient uw aangifte zelf in

op papier: we moeten uw aangifte ontvangen ten laatste op 30 juni 2023.

via MyMinfin (Tax-on-web)

algemene principe: u hebt tijd tot 15 juli 2023.

met specifieke inkomsten: u hebt tijd tot 18 oktober 2023.
Specifieke inkomsten = zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten:
■    winsten en/of baten
■    en/of bezoldigingen van bedrijfsleiders
■    en/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
■    en/of buitenlandse beroepsinkomsten
Meer informatie over de indieningstermijn vermeld in MyMinfin

U ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte

Zijn uw gegevens correct en volledig?

Dan moet u niets doen. U zult uw aanslagbiljet automatisch ontvangen.

Zijn uw gegevens niet correct of onvolledig? Dan moet u ze aanpassen:

ofwel via het papieren antwoordformulier: dat moet ten laatste op 30 juni 2023 ingeleverd worden.

ofwel via MyMinfin (Tax-on-web): ten laatste op 15 juli 2023.

U laat uw aangifte invullen door een accountant

Uw accountant (of belastingadviseur) kan uw aangifte indienen via MyMinfin (Tax-on-web):

in principe: tot 15 juli 2023 of

met specifieke inkomsten: tot 18 oktober 2023 (= zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten)


Nieuws

De gestegen rente maakt pensioensparen voor zelfstandigen weer aantrekkelijk. Wij nemen de diverse vormen van sparen via de tweede en derde pijler onder de loep.

Bij een nieuw (fiscaal) jaar hoort een nieuwe jaarkalender. In dit overzicht zetten we alle belangrijke data (deadlines btw-aangiftes, bedrijfsvoorheffing, ...) van het eerste kwartaal op een rij. Handig!

De Wet diverse fiscale en financiële bepalingen van 20 november 2022 breidt de controle- en aanslagtermijnen voor inkomstenbelastingen in bepaalde situaties uit waarmee de belastingadministratie rekening moet houden.