Starten als meewerkende partner of echtgenoot? Dit moet u weten

Uw echtgeno(o)t(e) of partner wil meewerken in uw zaak? Het statuut meewerkende partner of echtgenoot biedt enkele interessante (fiscale) voordelen.

Wie komt in aanmerking voor het statuut meewerkende partner of echtgenoot?

Wie getrouwd is of wettelijk samenwoont met een zelfstandige komt in aanmerking voor het statuut als hij/zij

effectief meewerkt (regelmatig of minstens 90 dagen per jaar) in de zaak van de zelfstandige partner of echtgeno(o)te().

een persoonlijk inkomen heeft uit een zelfstandige beroepsactiviteit dat niet hoger ligt dan 3.000 euro per jaar.

geen persoonlijk inkomen (of vervangingsinkomen) heeft uit een activiteit als werknemer of ambtenaar.

Het fiscaal statuut van de meewerkende echtgeno(o)t(e) of partner

Voldoet uw partner of echtgeno(o)t(e) aan de bovenstaande voorwaarden, dan krijgt hij/zij een volwaardig fiscaal en sociaal statuut. Het beroepsinkomen wordt in dat geval fiscaal gesplitst. De meewerkende partner of echtgeno(o)t(e) verwerft een eigen inkomen met een eigen kostenaftrek en aparte sociale bijdragen. Kortom, de meewerkende partner geniet dezelfde rechten als elke andere zelfstandige.

Meewerkende partner of echtgeno(o)t(e) worden? Dit moet u doen

Schrijf u in als meewerkende partner of echtgeno(o)t(e) bij het socialeverzekeringsfonds van de echtgeno(o)t(e) of partner.

Betaal per kwartaal sociale bijdragen (berekend op basis van het jaarlijkse netto-inkomen).

Het inkomen van de meewerkende partner of echtgeno(o)t(e)

Een zelfstandige kan ervoor kiezen om een deel van zijn/haar inkomen toe te wijzen aan de meewerkende echtgeno(o)t(e). Dat inkomen moet overeenkomen met het inkomen dat hij/zij daadwerkelijk in de activiteit heeft gegenereerd. Deze optie levert mogelijk een belastingvoordeel op.

Nog vragen over het statuut van de meewerkende partner of echtgeno(o)t(e)? Vraag raad aan uw accountant.

Nieuws

Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werkgever die kosten in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn 'kosten eigen aan de werkgever'. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en zijn gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen, maar er bestaan uitzonderingen, zoals voor verblijfskosten.

Mobiliteit en duurzaamheid gaan alsmaar vaker hand in hand. Ook op fiscaal vlak zien we dat beide thema's nauwer op elkaar afgestemd worden, onder meer via de wet inzake de 'fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit' die de federale regering twee jaar geleden publiceerde.

Betaalde u in 2022 in een andere EU-lidstaat btw voor beroepsmatige uitgaven, zoals een tankbeurt of deelname aan een vakbeurs? Dan kunt u deze btw onder bepaalde voorwaarden terugvorderen, al verloopt dit niet via uw gewone btw-aangifte.