Nieuwe Vlaamse hinderpremie bij openbare werken

Openbare wegenwerken zijn een doorn in het oog van menig ondernemer. De Vlaamse regering kent sinds 1 juli jl. een hinderpremie toe bij ernstige hinder van openbare werken. De nieuwe premie kan elektronisch worden aangevraagd bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid. Met het forfaitair bedrag kan u de nodige maatregelen treffen om te blijven ondernemen.

Hinderpremie en sluitingspremie

Sinds 1 juli 2017 kunnen kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers (uitzendkrachten niet meegerekend) een nieuwe Vlaamse hinderpremie aanvragen.
Een hinderpremie A wordt toegekend bij ernstige hinder door werken aan detailhandelaars (winkeliers), horeca en zaken met direct klantencontact met een zaak in de werfzone.
De premie bedraagt 2.000 euro en wordt ten hoogste één keer per jaar per periode van hinder toegekend. Voor openbare werken die alles samen meer dan 1 jaar duren, kan u de hinderpremie dus maar één keer krijgen. Aan deze forfaitaire vergoeding is wel geen sluitingsverplichting meer gekoppeld.

Een bijkomende of afzonderlijke hinderpremie B wordt toegekend aan kleine ondernemingen die door de werken ook effectief de deuren moeten sluiten gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen. De sluitingspremie wordt uitgekeerd vanaf de 8ste kalenderdag van de sluiting.
Hinderpremie B bedraagt 80 euro per sluitingsdag. Hij wordt toegekend voor maximaal 365 sluitingsdagen per periode van hinder.
Als de vestiging minder dan 5 dagen per week is geopend, wordt de sluitingspremie alleen toegekend voor de sluitingsdagen waarop de vestiging geopend zou zijn volgens de vaste openingstijden.

De hoogte van de premies kan nog worden aangepast “in functie van de beschikbare begrotingskredieten”.

Wat verstaan onder "ernstige hinder van openbare werken"?

Om te kunnen spreken van ernstige hinder van openbare werken moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

er wordt een oppervlakte van meer dan 50m2 opgebroken en de werken worden geheel of gedeeltelijk op hetzelfde moment uitgevoerd;

de rijweg of een of meer rijstroken worden geheel of gedeeltelijk afgesloten;

de concrete planningsdatum van de werkzaamheden is bekend en de werkzaamheden duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen;

het adres van de betrokken vestiging ligt in de hinderzone.

Elektronische procedure

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid (Vlaio) brengt uw onderneming voor de startdatum van de werkzaamheden op de hoogte. Die kennisgevingsbrief bevat een dossiernummer en meer informatie over de komende werkzaamheden en over de mogelijkheid om een hinderpremie en/of bijkomende sluitingspremie aan te vragen.
De aanvragen gebeuren online via www.vlaio.be/hinderpremie, ten laatste 30 dagen na de datum die in de brief vermeld staat en sowieso vóór de geplande einddatum van de werkzaamheden.
Kort na de aanvraag en na controle door het agentschap wordt de hinderpremie automatisch uitbetaald nog voordat de werken van start gaan.
Wie de hinderpremie toch niet automatisch krijgt, kan die altijd via een manuele procedure aanvragen.
Als u tijdens de werken de deuren moet sluiten, kan u ook de bijkomende sluitingspremie aanvragen.

Rentetoelage en inkomenscompensatievergoeding verdwijnen

Met de invoering van de hinderpremie valt het doek over de Vlaamse rentetoelage hinder openbare werken en de inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen.
Sinds 1 juli 2017 kan in de lopende rentetoelagedossiers alleen nog een verlenging worden aangevraagd van de hinderperiode tot maximaal 31 december 2017.
Ook de inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen dooft uit. Sinds 1 juli 2017 kan alleen in de lopende dossiers nog een verlenging worden aangevraagd van de sluitingsperiode (maximaal tot 31 december 2017).

Fiscale vrijstelling?

De minister van Financiën heeft voorgesteld om de zogenaamde “hinderpremies” voor zelfstandigen en kmo's vanaf 2018 fiscaal vrij te stellen. De fiscale vrijstelling zou, naast de compensatievergoedingen toegekend door de gewesten op basis van de federale wet van 3 december 2005, ook gelden voor vergoedingen toegekend op basis van nieuwe gewestelijke regelgeving.

Nieuws

Als btw-plichtige mag u de btw op goederen die u kocht om ze weer te verkopen, aftrekken. Als u dan later besluit om die goederen niet te verkopen, hetzij om ze zelf te houden dan wel om ze weg te schenken, dan moet u de afgetrokken btw, terugstorten. Er zijn echter uitzonderingen en één daarvan gaat over kleine handelsgeschenken.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019. Sindsdien kan u geen BVBA meer oprichten maar wel een BV. Sindsdien heeft u geen maatschappelijk kapitaal meer … maar wat dan wel?

Wie btw moet terugkrijgen van de fiscus moet wat geduld oefenen. Een btw-krediet wordt in principe slechts terugbetaald na 3 maanden. Om starters niet in financiële problemen te brengen, krijgen zij vanaf 1 januari 2020, de eerste 2 jaar van hun bestaan, hun krediet al na 1 maand uitbetaald.