Wie zijn wij?

Het bedrijf

Zaakvoerder
Franky Doolaeghe
franky@doolaeghe.be

Medewerkers

Ilse De Reuse
ilse@doolaeghe.be

Tim Demeulemeester
tim@doolaeghe.be

Jaron Callens
jaron@doolaeghe.be

Isaak-Maurits Scherpereel
isaak@doolaeghe.be

Delphine Mulleman
delphine@doolaeghe.be 

Mariana Petrosyan
mariana@doolaeghe.be 

Gil Soens
gil@doolaeghe.be

Camille Sioen
camille@doolaeghe.be

Chloë Malfait
chloe@doolaeghe.be

 

Nieuws

De rechtspraak is niet eenduidig: als een vennootschap een woning in eigendom heeft, en deze woning enkel of vooral dient voor de huisvesting van de zaakvoerder, zijn de kosten verbonden aan die woning dan aftrekbaar? De rechtbank van Gent vond onlangs van niet, maar het hof van beroep van Gent vond op bijna hetzelfde moment van wel.

De liquidatiereserve laat een ondernemer die zich in een vennootschapsvorm organiseert, toe om een spaarpotje op te bouwen dat bij stopzetting van de vennootschap belastingvrij kan uitgekeerd worden. Maar die belastingvrijstelling geldt niet voor de aandeelhouders die zelf de vorm van een vennootschap hebben. Een oplossing biedt zich aan.

De voorwaarden en de modaliteiten voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing (BV) in geval van ploegen- en nachtarbeid geeft regelmatig aanleiding tot discussies. In een circulaire van midden november spreekt de fiscus zich uit over de zogenaamde één derde norm: die moet u voortaan altijd 'per uur' berekenen.