Wie zijn wij?

Het bedrijf

Zaakvoerder
Franky Doolaeghe
franky@doolaeghe.be

Medewerkers

Ilse De Reuse
ilse@doolaeghe.be

Tim Demeulemeester
tim@doolaeghe.be

Jaron Callens
jaron@doolaeghe.be

Isaak-Maurits Scherpereel
isaak@doolaeghe.be

Delphine Mulleman
delphine@doolaeghe.be 

Mariana Petrosyan
mariana@doolaeghe.be 

Gil Soens
gil@doolaeghe.be

Camille Sioen
camille@doolaeghe.be

Chloë Malfait
chloe@doolaeghe.be

 

Nieuws

Op 18 maart 2022 besliste het Hof van Cassatie dat bestuurders niet failliet verklaard kunnen worden. Zij vallen onder het regime van de collectieve schuldenregeling. Het arrest was een verrassing voor menig jurist en heeft belangrijke gevolgen.

Als u uw onderneming inschrijft op de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), krijgt u een ondernemingsnummer toegewezen. Dat nummer heeft de volgende vorm: 0xxx.xxx.xxx. Maar blijkbaar zit de 0-reeks bijna vol. Weldra worden er ook nummers toegekend met een 1 vooraan.

Wie minstens 2 kinderen ten laste heeft kan per kind een vermindering van 10% van de onroerende voorheffing genieten. Maar hoe bereken je het aantal kinderen ten laste bij co-ouderschap? De oplossing van het Vlaamse gewest is alvast niet de goede oplossing, want ze werd door het Grondwettelijk Hof vernietigd.