Nieuws

Vennootschappen die hun personeel een bedrijfswagen ter beschikking stellen, moesten tot vorig jaar 17 % van het bedrag opnemen in hun verworpen uitgaven. Vanaf 2017 zal er 40 % van het bedrag in de verworpen uitgaven moeten worden opgenomen, als de vennootschap de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste neemt, bv. als de werknemer/bedrijfsleider een wagen met tankkaart krijgt. Deze nieuwe regel werd ingevoerd door de programmawet van 25 december 2016.

Vroeger gold voor alle spelen en weddenschappen een btw-vrijstelling. Sinds augustus 2016 zijn de regels evenwel aangepast. Online weddenschappen vallen sindsdien buiten de vrijstelling. Daarbij rijzen natuurlijk wel wat vragen: op welke spelen moet er nu btw worden aangerekend en hoeveel btw precies? Wij gaan op zoek naar de antwoorden.

Sinds 1 januari 2017 wordt het systeem van de interne meerwaarden minder interessant. Een inbreng gevolgd door een latere belastingvrije uitkering zal immers niet langer mogelijk zijn. Een beetje meer uitleg.

Volgens het algemene principe heeft een btw-plichtige geen recht op aftrek zonder een conforme factuur. Nu blijkt uit recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie dat de aftrek op btw niet zomaar geweigerd mag worden enkel en alleen omdat bepaalde verplichte vermeldingen niet op de factuur staan. Als de btw-belastingplichtige via andere documenten kan aantonen dat er voldaan is aan de materiŰle voorwaarden, volstaat dit voor de uitoefening van de btw-aftrek.

De tarieven die (internationale) verenigingen en stichtingen betalen voor het neerleggen van hun jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van BelgiŰ zijn ge´ndexeerd. Sinds 1 januari 2017 zijn nieuwe tarieven van toepassing. De gebruikte drager en het model van de jaarrekening bepalen het te betalen bedrag.

De meeste vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van BelgiŰ. Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door de gebruikte drager, de begindatum van de jaarrekening, en het model van de jaarrekening. De kosten voor die openbaarmaking worden elk jaar ge´ndexeerd.

De jaarlijkse structuurenquŕte van de FOD Economie is gewijzigd. Via nieuwe vragenlijsten wordt informatie over de activiteit, werkgelegenheid, opbrengsten, kosten en investeringen van ondernemingen, verenigingen en zelfstandigen ingezameld. Deelname is verplicht voor de geselecteerde bedrijven.

In verschillende bedingen in arbeidscontracten zoals het scholingsbeding, het niet-concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding spelen loonbedragen die jaarlijks worden ge´ndexeerd, een cruciale rol. De geldigheid van deze arbeidsbedingen is afhankelijk van het al dan niet overschrijden van die ge´ndexeerde bedragen. De nieuwe loonbedragen zijn sinds 1 januari 2017 van toepassing.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14