Aangiftetermijn voor vennootschappen en verenigingen

Tot nog toe vergde de aangiftetermijn voor vzw’s, binnenlandse vennootschappen, vennootschappen niet-inwoners en ontbonden vennootschappen enig rekenkundig inzicht. Vanaf dit jaar wordt het aanzienlijk eenvoudiger.

Oud systeem

Het oude systeem had eigenlijk 2 uiterste data, nl.

de laatste dag van de maand na die van de statutaire algemene vergadering;

maar nooit meer dan 6 maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar.

Wie dus bijvoorbeeld zijn boekjaar afsloot op 31 december 2018 had altijd als uiterste datum 30 juni 2019. Maar elk jaar opnieuw nam de belastingadministratie dan een algemene maatregel waardoor de uiterste indieningsdatum verschoven werd naar, bijvoorbeeld voor het boekjaar van 2018, 14 oktober 2019.
Maar stel dat u uw boekjaar afsloot op 30 juni 2019. Zou u in dat geval uw jaarvergadering houden in de loop van oktober, dan had u tot 2 december 2019 voor de aangifte, nl. 1 maand na de maand van de algemene vergadering.

Coronasysteem voor boekjaren tot 30 december 2019

Als uw boekjaar afsloot in oktober, november of december 2019, dan zou u wellicht uw algemene vergadering ergens vanaf februari gehouden hebben. Uw aangifte zou dus ingediend moeten worden in volle coronacrisis.
Om tegemoet te komen aan de praktische problemen die dat stelde (algemene vergaderingen mochten uitgesteld worden en boekhouders mochten niet bezocht worden...) werd voor die aangiften de procedure vereenvoudigd. Als uw boekjaar afsloot vanaf oktober 2019, dan had u 7 maanden tijd om uw aangifte in te dienen.
De termijn van 7 maanden begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de balansdatum. Dus afsluiten op 30 oktober 2019 betekent 7 maanden vanaf 1 november 2019 en dan komen we op 31 mei 2020 (een zondag), gevolgd door 1 juni (een feestdag).
Als de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening, dus was de uiterste datum van indiening in bovenstaand geval 2 juni 2020.

Coronasysteem voor boekjaren van 31 december 2019 tot 30 december 2020

Waarom 31 december 2019 en waarom 30 december 2020 ?
Een aangifte van een vennootschap of vereniging is gekoppeld aan een aanslagjaar. En aanslagjaren hangen af van het afsluiten van het boekjaar.
Als u uw boekjaar afsluit op 31 december, dan is het aanslagjaar gelijk aan het volgend jaar.
Sluit u uw boekjaar af op enige andere datum, dan is het aanslagjaar gelijk aan het jaar zelf.
Voor boekjaren die afsluiten op 31 december 2019 tot 30 december 2020 is het aanslagjaar dus gelijk aan 2020.
Boekjaren die afsluiten op 31 december 2020 en volgende vallen onder aanslagjaar 2021 en daar gelden nieuwe wettelijke regels.

Voor boekjaren die afsluiten op 31 december 2019 tot 30 december 2020 geldt dus ook nu nog een “corona”systeem. De aangiftetermijn van die vennootschappen en verenigingen loopt ook tot 7 maanden na het afsluiten van het boekjaar. Gewoon de voortzetting van het coronastelsel van ervoor dus.
Concreet: sloot u af op 1 oktober 2020, dan moet uw aangifte binnen zijn op 31 mei 2021 (dit jaar een maandag). Sloot u af in de loop van november (30 november incluis), dan moet u indienen ten laatste op 30 juni 2021.

Aangiftetermijn vanaf aanslagjaar 2021

Sloot u uw boekhouding af op 31 december 2020 of later, dan valt u onder de nieuwe wetgeving.
Dat nieuwe systeem is opnieuw de regel van 7 maanden na balansdatum. Het nieuwe systeem staat nu echter in de wet ingeschreven: de regel van 1 maand na de algemene vergadering mogen we voortaan dus vergeten.

Maar hoe zal dat in praktijk dan lopen?

In het verleden communiceerde de belastingadministratie in het voorjaar steevast een uiterste indieningsdatum voor de verschillende aangiftes. Voor vennootschappen en verenigingen werd dan gebruikelijk een datum eind september begin oktober vastgelegd.
Deze traditie van algemeen uitstel wordt ook dit jaar weer toegepast.
Midden maart liet de administratie weten dat de uiterste datum voor rechtspersonen die afsluiten tussen 31 december 2020 en 28 oktober 2021 (inclusief) vastgelegd wordt op 28 oktober 2021. U moet er wel rekening mee houden dat als de uiterste indieningsdatum zo laat valt, er weinig kans is dat u nog bijkomend individueel uitstel krijgt.

Nieuws

De gestegen rente maakt pensioensparen voor zelfstandigen weer aantrekkelijk. Wij nemen de diverse vormen van sparen via de tweede en derde pijler onder de loep.

Bij een nieuw (fiscaal) jaar hoort een nieuwe jaarkalender. In dit overzicht zetten we alle belangrijke data (deadlines btw-aangiftes, bedrijfsvoorheffing, ...) van het eerste kwartaal op een rij. Handig!

De Wet diverse fiscale en financiŽle bepalingen van 20 november 2022 breidt de controle- en aanslagtermijnen voor inkomstenbelastingen in bepaalde situaties uit waarmee de belastingadministratie rekening moet houden.