Subsidies voor cybersecurity-investeringen

Sinds 1 januari 2021 biedt Vlaanderen een subsidie voor zogenaamde cybersecurity-verbetertrajecten aan. Tijdens zo’n traject helpt een erkende dienstverlener de beveiliging van een onderneming te verbeteren. In september 2021 werd er ook een ‘laagdrempelige instapversie’ van die subsidie voorgesteld.

Vlaamse cybersecurity-verbetertrajecten

De cybersecurity-verbetertrajecten bestaan uit een aanbod van diensten, binnen een raamcontract van de Vlaamse overheid. Concreet mag u een verzoek voor steun indienen als u advies vraagt bij één van de erkende dienstverleners voor:

het beschermen van technologiedomeinen,

gebruikersmanagement,

aandacht voor cyberveiligheid bij het ontwikkelen van nieuwe digitale producten en diensten,

het opleiden en sensibiliseren van medewerkers, of

het voorbereiden van het bedrijf op eventuele incidenten.

De dienstverlener zal de volgende stappen ondernemen:

een grondige (technische) analyse uitvoeren van de cybersecurity-maturiteit van de onderneming;

een actieplan opmaken voor de verbetering van de cyberveiligheid van het bedrijf;

advies of begeleiding bieden bij het oplossen van de vastgestelde prioritaire veiligheidsproblemen.

Het basispakket dat deze dienstverleners bieden hebben kost tussen de 25.000 en de 30.000 euro, exclusief btw. VLAIO neemt maximaal 45% van de kostprijs (inclusief btw) voor zijn rekening en betaalt datpercentage rechtstreeks uit aan de dienstverlener. Deze steun kan enkel aangevraagd worden door kmo’s (volgens de Europese kmo-definitie), actief in de privésector, die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.

Nog betere toegang

De Vlaamse regering heeft in september twee bijkomende maatregelen genomen om ondernemingen aan te zetten om zich te laten begeleiden op het vlak van cybersecurity. In eerste instantie komt er een zogenaamde instapversie van de cybersecurity-verbetertrajecten. Die instapversie richt zich tot kmo’s die de eerste stappen richting cyberveiligheid willen zetten of die met een minder complexe IT/OT-omgeving werken. De kostprijs van zo’n instapversie ligt tussen de 15.000 en de 20.000 euro. Deze instapversie bevat uiteraard minder diensten, maar de tussenkomst van de overheid blijft behouden op 45%.

Bovendien schakelt de Vlaamse overheid ook de bekende de kmo-portefeuille in voor investeringen in cybersecurity. De kmo-portefeuille biedt financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van een onderneming verbeteren. Standaard genieten kleine ondernemingen 30% steun, en middelgrote ondernemingen 20% steun, met een maximum van 7.500 euro per jaar. Maar voor diensten op het vlak van cybersecurity wordt dit percentage opgetrokken tot 45% voor de kleinere ondernemingen en tot 35% voor de middelgrote ondernemingen, met behoud van hetzelfde jaarmaximum.

Wallonië en Brussel

Wallonië kent de ‘Chèque-Entreprises en cyber sécurité’. Via dat regime kan een subsidie tot 60.000 euro voor 3 jaar toegekend worden. De subsidie moet dienen voor een audit van de onderneming op het vlak van cybersecurity en om externe diensten toe te laten om een cybersecurity-policy in de onderneming te installeren.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er geen steun die zich specifiek richt op cybersecurity-diensten. Maar het gewest kent wel een consultancy-premie. Consultancy-diensten worden enkel gesubsidieerd als zij gericht zijn op bepaalde domeinen, waaronder ‘digitalisering’ en ‘IT-beveiliging’. Afhankelijk van bepaalde criteria (Bent u een starter? Een sociale onderneming? Heeft u een diversiteitsplan? …) varieert de subsidie van 40% tot 60%, zonder meer te mogen bedragen dan 10.000 euro.

De moeite waard

Het staat buiten kijf dat de cybercriminaliteit toeneemt en dat de schade die ze aanricht vaak groter is dan de fysieke schade bij diefstal of vandalisme. Investeren in cybersecurity lijkt daarom onontkoombaar. Wie een beetje zoekt, ziet dat er heel wat gewestelijke premies bestaan die u daarbij een handje helpen. 

Nieuws

De rechtspraak is niet eenduidig: als een vennootschap een woning in eigendom heeft, en deze woning enkel of vooral dient voor de huisvesting van de zaakvoerder, zijn de kosten verbonden aan die woning dan aftrekbaar? De rechtbank van Gent vond onlangs van niet, maar het hof van beroep van Gent vond op bijna hetzelfde moment van wel.

De liquidatiereserve laat een ondernemer die zich in een vennootschapsvorm organiseert, toe om een spaarpotje op te bouwen dat bij stopzetting van de vennootschap belastingvrij kan uitgekeerd worden. Maar die belastingvrijstelling geldt niet voor de aandeelhouders die zelf de vorm van een vennootschap hebben. Een oplossing biedt zich aan.

De voorwaarden en de modaliteiten voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing (BV) in geval van ploegen- en nachtarbeid geeft regelmatig aanleiding tot discussies. In een circulaire van midden november spreekt de fiscus zich uit over de zogenaamde één derde norm: die moet u voortaan altijd 'per uur' berekenen.