Brusselse belastingen betalen via MyTax

Het Brusselse gewest lanceerde op 3 september jl. een digitaal platform met informatie over de Brusselse gewestbelastingen die u verschuldigd zou kunnen zijn. U kan er aanslagbiljetten raadplegen, bezwaar indienen en zelfs online betalen. Voorlopig zit echter alleen de onroerende voorheffing in het platform.

MyTax.Brussels

Surft u even naar https://fisc.brussels/mytax/ Kies uw taal want standaard staat het op Engels. In een nabije toekomst zal u nu een overzicht krijgen van de Brusselse gewestbelastingen, maar momenteel moet u het doen met de onroerende voorheffing.

Als u een onroerende goed bezit (in eigendom of in vruchtgebruik) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan bent u er onroerende voorheffing verschuldigd. Het digitaal platform “MyTax.Brussels” laat u toe om aanslagbiljetten te raadplegen, aanvragen in te dienen en op te volgen en zelfs de betaling online te doen.

Aanmelden

Aanmelden doet u via uw eID of via itsme®. Het platform werkt ook voor rechtspersonen maar dan moet u er - als vertegenwoordiger van die vennootschap - eerst voor zorgen dat u de vennootschap digitaal mag vertegenwoordigen en dat doet u via csam.be. Eénmaal u daar geregistreerd bent, kan u met uw eigen eID of via itsme® ook inloggen voor uw vennootschap.
Een volmacht voor een andere persoon kan voorlopig nog niet... er wordt aan gewerkt.
Wie niet over een Belgische identiteitskaart beschikt maar wel in België verblijft, kan zich ook aanmelden bij MyTax via zijn of haar elektronische vreemdelingenkaart.
Is het onroerend goed in mede-eigendom, dan heeft enkel de persoon die het aanslagbiljet ontvangt toegang tot MyTax voor dat onroerend goed.

Het platform

U bent ingelogd ...wat kan u nu doen ?
Eerst en vooral uw profiel aanpassen indien nodig. U kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een email te ontvangen als er een nieuwe documenten voor u zijn. De aanslag onroerende voorheffing wordt voorlopig echter nog steeds op papier verzonden. U kan ook uw taalvoorkeur aanpassen.
Voor wie wat vergeetachtig is ... de tool laat u toe om uw belaste woningen op een interactieve kaart weer te geven.
Vervolgens kan u uw documenten met betrekking tot de onroerende voorheffing (en later ook andere gewestbelastingen) raadplegen. Bijvoorbeeld uw aanslagbiljet, uw bezwaar (indienen en opvolgen), aanvragen voor vermindering (indienen en opvolgen), betalingsfaciliteiten ...

Het meest interessante is wellicht dat de tool u toelaat om uw belastingen online te betalen. Vertrekkende van uw aanslagbiljet klikt u, net als in een webshop (maar misschien net iets minder leuk), door naar een betaalpagina waar u dan verder begeleid wordt naar een succesvolle betaling.

Via de app

Als u liever werkt met tablet of smartphone, hoeft u niet te wanhopen: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft er voor gezorgd dat het platform beschikbaar is via een app, te downloaden in de App Store en op Google Play.

Vlaamse belastingdienst

De Vlaamse belastingdienst biedt belastingplichtige ongeveer gelijkaardige mogelijkheden. U kan zich aanmelden op www.belastingen.vlaanderen.be, waar u vervolgens voor 6 gewestbelastingen uw dossier kan raadplegen. Betalen via het platform kan niet.

Het Waalse Gewest heeft nog wat werk voor de boeg maar vermits dit Gewest vanaf 1 januari 2020 de procedure inzake onroerende voorheffing zelf afhandelt (tot nog toe zorgde de FOD Financiën hiervoor) is de kans groot dat zij er nu ook snel werk zullen van maken.

Nieuws

Als u als bedrijfsleider een lening krijgt van uw eigen vennootschap, dan kijkt de fiscus of de interest die u betaalt, marktconform is. Die marktrente wordt jaarlijks vastgelegd. De vraag is of het forfaitair berekende voordeel zonder meer geaccepteerd moet worden.

Naar goede traditie worden tegen het einde van het jaar de prijzen gepubliceerd voor de openbaarmaking van de jaarrekening in de loop van het volgend jaar. Deze prijzen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en daarom is de neerlegging van de jaarrekening in 2020 enkele eurootjes duurder dan in 2019.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2019 weer een beetje omhoog en dat is goed nieuws voor wie een bedrijfswagen heeft.