Overuren in de horeca: FAQ

Vorig jaar werd het systeem van de flexijobs voor gelegenheidswerkers in de horeca ingevoerd. Tegelijkertijd werd de gunstige maatregel voor overuren in de horeca aangepast. Werknemers in de horeca hebben hierdoor recht op een fiscale vrijstelling voor 300 of 360 overuren per jaar als die niet gerecupereerd worden. Ook deze maatregel heeft de fiscus in een FAQ toegelicht.

Hoe wordt bepaald of de vrijstelling geldt voor 300 of 360 uur?

Het maximum van 360 uur is van toepassing als de werkgever een witte kassa gebruikt. Als de werkgever geen witte kassa heeft, is het aantal overuren onder deze regeling beperkt tot 300 uur.

Als het geregistreerd kassasysteem (GKS) tijdens het jaar wordt geïnstalleerd:

is de grens van 300 uur van toepassing in de periode vóór de installatie;

mag de resterende 60 uur na de installatie nog gebruikt worden.

Voorbeeld

Een horecaonderneming neemt een witte kassa in gebruik op 10 augustus 2016.  Op dat moment heeft de werknemer al 340 overuren gepresteerd. Daar komen er 300 van in aanmerking voor de vrijstelling (op moment van gepresteerde overuren was er nog geen GKS). Vanaf 10 augustus kan de werknemer nog 60 overuren presteren, die alsnog voor de vrijstelling in aanmerking komen.

Welke overuren tellen mee?

De overuren moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Het gaat om overuren (i) vergoed zonder overwerktoeslag, (ii) die niet worden ingehaald door de werknemer (geen inhaalrust) en (iii) die worden gepresteerd om het hoofd te bieden aan een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid.

Het moment waarop de overuren betaald worden, is doorslaggevend. Overuren die gepresteerd werden in 2016, maar die pas (laattijdig) betaald worden in 2017, gelden als overuren van 2017.

Het kan daarom soms interessant zijn om de overuren later uit te betalen.

Voorbeeld

Stel dat een werknemer 390 overuren heeft gepresteerd in 2016, in een zaak met een witte kassa. De laatste 30 uren komen niet in aanmerking voor de vrijstelling. De werkgever zou er dan voor kunnen kiezen die laatste 30 uur pas in 2017 uit te betalen. De eerste 360 uur genieten van de vrijstelling in 2016, de laatste 30 uur kunnen dan al in 2017 van de vrijstelling genieten.

Wat met zaken die naast horeca nog een andere activiteit uitoefenen?

Doorslaggevend is dat de onderneming onder paritair comité 302 voor het hotelbedrijf valt. Als de horeca-activiteit de hoofdactiviteit uitmaakt, kan werknemer van dit regime genieten.

Welke onderneming met gemengde activiteit komt wel/niet in aanmerking?

WEL: een boekhandel/koffiezaak die onder PC 302 valt;

NIET: een restaurant dat afhangt van een supermarkt, waarbij de supermarkt de hoofdactiviteit uitmaakt (deze onderneming valt immers onder een ander paritair comité).

Speciale regels voor foodtrucks?

Vandaag de dag zijn foodtrucks erg populair. De vraag rees dan ook of zij ook van het systeem kunnen genieten. De FAQ-lijst beantwoordt deze vraag volmondig met 'JA'. Het feit dat de onderneming niet steeds op dezelfde plaats staat, doet niets ter zake. Een foodtruck is een horecaonderneming en de werknemers mogen overuren presteren die kunnen genieten van de vrijstelling.

Vanaf wanneer geldt de maatregel?

In de praktijk geldt de vrijstelling voor overuren gepresteerd vanaf 1 december 2015.

Let op: niet verwarren met de overuren waarvoor een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing geldt

Voor de horeca geldt nog een andere vrijstelling, met name de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Die maatregel geldt voor overuren die: (i) recht geven op een overwerktoeslag, (ii) worden ingehaald (inhaalrust) of niet worden ingehaald door de werknemer, (iii) dienen om het hoofd te bieden aan een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid en (iv) worden gepresteerd door werknemers tewerkgesteld bij werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor het hotelbedrijf of onder het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker ressorteert onder het paritair comité voor het hotelbedrijf.

Nieuws

De gestegen rente maakt pensioensparen voor zelfstandigen weer aantrekkelijk. Wij nemen de diverse vormen van sparen via de tweede en derde pijler onder de loep.

Bij een nieuw (fiscaal) jaar hoort een nieuwe jaarkalender. In dit overzicht zetten we alle belangrijke data (deadlines btw-aangiftes, bedrijfsvoorheffing, ...) van het eerste kwartaal op een rij. Handig!

De Wet diverse fiscale en financiŽle bepalingen van 20 november 2022 breidt de controle- en aanslagtermijnen voor inkomstenbelastingen in bepaalde situaties uit waarmee de belastingadministratie rekening moet houden.