Deze gegevens moeten verplicht op een factuur staan

Om rechtsgeldig te zijn moet een factuur aan allerlei vormelijke en inhoudelijke voorschriften voldoen. Wij lijsten ze hieronder op.

Verplicht op te nemen:

het woord ‘factuur’ moet expliciet vermeld worden

factuurdatum, maar ook: leveringsdatum (voor goederen) of de datum van prestaties (bij diensten)

uniek factuurnummer

uw naam, of maatschappelijke benaming, en uw adres

de naam (maatschappelijke benaming) van de ontvanger en zijn adres

bankrekeningnummer

btw- of ondernemingsnummer van leverancier en ontvanger

beschrijving en hoeveelheid van de geleverde goederen en/of diensten

(eenheids)prijs en toegekende korting, hoeveelheid

bedragen: het bedrag zonder btw , btw-percentage en het btw-bedrag per tarief, het totaal te betalen bedrag

plaats waar de factuur werd opgemaakt

betalingsvoorwaarden

Let op: zonder vervaldatum of bankrekeningnummer op de factuur heeft een klant een reden om u niet of te laat te betalen. Voorkom discussie en zorg dat uw facturen volledig zijn.

Optioneel kunt u

verwijzen naar voorgaande facturen, indien het om een deelfactuur gaat.

verwijzen naar de algemene voorwaarden

niet verplicht, maar wel verstandig als de voorwaarden deel uitmaken van de
verkoopovereenkomst

eventueel kunt u de voorwaarden opnemen op de achterzijde van de factuur

‘btw verlegd’, indien de btw verschuldigd is door de medecontractant

‘factuur uitgereikt door afnemer’, in het geval van self-billing

‘vrijgesteld van btw op grond van artikel ...’, indien de handeling vrijgesteld is van btw - de wettelijke grondslag voor de vrijstelling moet gedetailleerd omschreven zijn

bijzondere vermeldingen opgelegd door deze wetgeving (verkoop van kunstvoorwerpen, anti- quiteiten, motorvoertuigen, reisbureaus, gebruikte goederen, ...)

Vrijstelling van btw: kleine ondernemingen met een beperkte omzet zijn in sommige gevallen vrijgesteld van btw. Toch moeten ook hun facturen voldoen aan de vormelijke vereisten en bijzondere btw-vermeldingen. Ze moet namelijk verantwoorden waarom ze geen btw aanrekenen.

Boetes en sancties

Voldoet een factuur niet aan de vormelijke vereisten? Dan riskeert u een sanctie.

Bij een eerste toevallige overtreding krijgt u een administratieve boete van 25 euro per factuur met een minimum van 50 euro en een maximum van 500 euro.

Maakt u een tweede overtreding? Dan riskeert u 125 euro met een maximum van 1.250 euro.

Bij volgende overtredingen: 250 euro met een maximum van 5.000 euro.

Zijn de gegevens op de factuur niet correct? Dan riskeert u een geldboete die maximaal het dubbele kan bedragen van het gefactureerde bedrag. Gaat het niet om fraude, maar om een vergissing? Dan wordt de boete beperkt tot 100 of 60 procent van het gefactureerde bedrag.

De creditnota

Elke foutieve factuur moet u rechtzetten met een creditnota die duidelijk verwijst naar de uitgereikte factuur. U vermeldt duidelijk het woord ‘creditnota’ en neemt ook alle andere inhoudelijke vereisten van de factuur over.


Nieuws

De gestegen rente maakt pensioensparen voor zelfstandigen weer aantrekkelijk. Wij nemen de diverse vormen van sparen via de tweede en derde pijler onder de loep.

Bij een nieuw (fiscaal) jaar hoort een nieuwe jaarkalender. In dit overzicht zetten we alle belangrijke data (deadlines btw-aangiftes, bedrijfsvoorheffing, ...) van het eerste kwartaal op een rij. Handig!

De Wet diverse fiscale en financiŽle bepalingen van 20 november 2022 breidt de controle- en aanslagtermijnen voor inkomstenbelastingen in bepaalde situaties uit waarmee de belastingadministratie rekening moet houden.